Vergeten kinderen

Vergeten kinderen
Titel: Vergeten kinderen
Bestelnr.: 9789066656444
Uitgever: SWP
Prijs : € 61,00
Vorige

leder jaar zijn in Nederland zo'n 50.000 tot 80.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Zeker is dat nog veel meer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld. Ze zien en horen regelmatig het ernstige fysieke en verbale geweld tussen hun ouders. Een groot percentage is naast getuige tevens slachtoffer van dit geweld. Voor de gevolgen die huiselijk geweld voor kinderen kan hebben maakt dit weinig uit: die zijn vaak minstens even traumatisch. Dit blijkt ook uit de documentaire Vergeten kinderen deel2. In deze film komen kinderen en volwassenen aan het woord die of alleen getuige, of getuige en slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Vergeten kinderen deel, is een korte documentaire over de cursus Let op de kleintjes. Dit is een cursus voor kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. De film is bedoeld voor moeders die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Daarnaast is de film ook geschikt voor beroepskrachten, zodat zij bekendheid kunnen geven aan de cursus.

Vergeten kinderen
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld werden in het verleden vaak vergeten. Dat is onacceptabel omdat de gevolgen van huiselijk geweld talrijk en ingrijpend zijn voor kinderen. Soms krijgen ze fysieke problemen, en heel vaak emotionele problemen. De gevolgen zijn onder meer afhankelijk van de aard en duur van het geweld, de leeftijdsfase, sekse, de verhouding met de ouders, de overlevingsstrategieën die het kind heeft ontwikkeld. Maar ook steun uit de omgeving is van invloed op de gevolgen. De omgeving kan zeker iets betekenen voor kinderen die getuige en vaak ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Hoewel de aandacht voor deze vergeten groep groeit, is er nog steeds sprake van een taboe rand huiselijk geweld. Vaak durven kinderen het niet te vertellen en durven mensen om hen heen het niet bespreekbaar te maken of in te grijpen. Doel van deze documentaire is dan ook om het zwijgen rond huiselijk geweld te helpen doorbreken. Om duidelijk te maken dat kinderen die hiervan getuige zijn niet vergeten mogen worden. Zij hebben juist ondersteuning nodig en de film biedt aanknopingspunten voor hoe de omgeving dit kan bieden. Ondersteuning is erg belangrijk omdat daardoor de gevolgen en de schade beperkt kunnen blijven. Maar ook om een cyclus van geweld te doorbreken: uit onderzoek blijkt dat deze kinderen meer risico lopen om later zelf dader of (opnieuw) slachtoffer te worden. Door op tijd iets te doen, kan dit worden voorkomen.