Jezus

Jezus
Titel: Jezus
Auteur: Ratiq, Emmanuel Luther
Bestelnr.: 9789073014183
Uitgever: Primo Vere, Uitgeverij
Prijs : € 21,50
Vorige

In JEZUS: Contact & conflict tussen Christenen en Moslims snijdt Emmanuel Luther Ratiq een aantal punten aan, waarop Christenen en Moslims overeenstemmen en waarin zij verschillen ten aanzien van de persoon van Jezus. De auteur zegt bijvoorbeeld: 'Zowel Christenen als Moslims geloven in Zijn bovennatuurlijkegeboorte, Zijn wonderen, Zijn zondeloosheid, Zijn Hemelvaart, Zijn leven in de hemel, Zijn persoonlijke wederkomst, en Zijn ongeëvenaarde onderwijs van liefde, genade en vergeving. Jezus leerde Zijn volgelingen zelfs hun vijanden lief te hebben - een opvatting die voor of na Hem nooit werd geleerd.Echter, Zijn pre- en co-existentie met God de Vader, als zijnde de eniggeboren Zoon, en Zijn verzoeningsdood aan het kruis om er een paar te noemen - zijn nog steeds struikelblokken'.In zijn boek geeft de auteur kritisch commentaar op deze meningsverschillen, zonder de waarheid te verhullen. Met zijn grote deskundigheid en inzicht in de Islam heeft hij de 'struikelblokken' omgekeerd in 'stapstenen' om elkaar te kunnen bereiken. Voor dit toenaderingswerk is hij door veel moderne deskundigen op gebied van interreligieuze thema's, geprezen.Enkele recensies bij de Engelse editie:'Dit boek is van bijzondere waarde voor mensen die - zowel in Westerse als in niet Westerse landen met Moslims in dialoog willen gaan en aan hen willen getuigen. De wijze waarop het geschreven is, maakt het ook leesbaar voor Moslims.'(Göran Jansson, principal of the Örebro Theological Seminary, Sweden)'Ik beveel dit gezaghebbende boek aan allen aan die verzoening en begrip tussenChristenen en Moslims willen bevorderen. Het zou verplichte lectuur moeten zijn op alle theologische seminaries.'(Jan Henningson, Secretary for Inter-faith Issues, Church of Sweden, Uppsala)Emmanuel Luther Ratiq ontving in 1987 in Pakistan de Special President Award voor zijn boek: 'A Lamp spreading light'. De toenmalige President van Pakistan Generaal Zia-ul-Haq, reikte de prijs uit.