Beroepsstandaard voor de gedragsspeciali

Beroepsstandaard voor de gedragsspeciali
Titel: Beroepsstandaard voor de gedragsspeciali
Bestelnr.: 9789077671924
Prijs : € 14,95
VorigePlaats in winkelwagentje

De beroepsstandaard voor de gedragsspecialistFunctieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische codeDe taak van de gedragsspecialist binnen het onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Het is een brede taak die in de praktijk op verschillende manieren wordt ingevuld. Er zijn gedragsspecialisten die voor de klas staan en daar hun expertise inzetten, gedragsspecialisten die een coachende taak hebben, en gedragsspecialisten die zich vooral met het (zorg)beleid en de invoering ervan bezighouden. De werkgroep Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten (LBgs) heeft de contouren van de taak van deze functionaris vastgelegd in de Beroepsstandaard voor de gedragsspecialist.De beroepsstandaard is uitgewerkt in:- een functieomschrijving: in dit deel worden de werkzaamheden en taken beschreven;- bekwaamheidseisen: wat moet de gedragsspecialist doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk?- en ethische code: die beschrijft welke professionele houding de gedragsspecialist dient aan te nemen.De beroepsstandaard kan richting geven aan de eigen professionaliteit (op welke gebieden kan of wil de gedragsspecialist zich ontwikkelen?), maar kan ook worden gebruikt als leidraad bij de invulling van taken op school en het bepalen van de aanstelling met de bijbehorende functieschaal.De beroepsstandaard wordt gecomplementeerd met een drietal Fuwasys-gecertificeerde functiebeschrijvingen die de LBgs i.s.m. beide onderwijsvakbonden heeft ontwikkeld.