Inzicht in 666 en mysterie Babylon

Inzicht in 666 en mysterie Babylon
Titel: Inzicht in 666 en mysterie Babylon
Auteur: Jong, Klaas de
Bestelnr.: 9789081891493
Prijs : € 16,95
Vorige

Voor het getal 666, de naam van het beest, in het laatste Bijbelboek zijn al heel wat oplossingen aangedragen zoals keizer Nero, de paus, Luther en Hitler. De nieuwste variant is internet (www=666). In dit boek wordt aangetoond waarom deze oplossingen onbijbels zijn. In het boek Openbaring (Apocalyps) wordt aangegeven dat er inzicht nodig is om dit raadsel en dat van Mysterie Babylon op te lossen.
Het gebrek aan inzicht heeft veel te maken met het tijdstip waarop het boek Openbaring verscheen. Dat was in het jaar 95 en toen was er al een grote scheiding ontstaan tussen Joden en christenen. De kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en hadden grote moeite met het Oude Testament. Dat hadden ze ook met de Openbaring van Johannes. Dat boek had voor hen het karakter van een Joods oudtestamentisch boek.
Om de symbolen van Openbaring te begrijpen, moeten we juist de sleutels zoeken in het Oude Testament. Johannes en de andere apostelen waren opgegroeid met deze boeken van Mozes en de profeten. Vanaf Genesis tot en met Openbaring vormt de Bijbel een onvoorstelbaar mooie eenheid. Als we de verbanden van namen en getallen in de Bijbel bestuderen, kunnen we daadwerkelijk inzicht krijgen in de naam van het beest en Mysterie Babylon. We zien dan ook waarom het getal zeven zo vaak voorkomt in het laatste Bijbelboek. Dat boek waarschuwt ons maar heeft ook een geweldige boodschap: de Leeuw van Juda, het Lam, is de overwinnaar!
In 'Inzicht in 666 en Mysterie Babylon' worden de verbanden gelegd tussen 666 en Lamech, Nimrod en Goliath en tussen koningin Izebel en Mysterie Babylon.