Hypertensie / druk 2

Hypertensie / druk 2
Titel: Hypertensie / druk 2
Auteur: Beevers, G.
Bestelnr.: 9789085620747
Prijs : € 42,50
Vorige

Hypertensie is een risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten met name bij hoogrisicogroepen (patiŽnten met diabetes, eindorgaanschade of een combinatie van cardiovasculaire risicofactoren). De indicatie voor behandeling is de laatste jaren, op basis van de kennis verkregen uit grote gerandomiseerde klinische studies, herhaaldelijk verruimd.

Nieuwe inzichten en zich uitbreidende therapeutische mogelijkheden helpen ons bij het zoeken naar de optimale behandeling van de individuele patiŽnt in zijn of haar specifieke (cardiovasculaire) context. Gezien deze ontwikkelingen en gezien de feitelijke toename van hypertensie in onze samenleving met een prevalentie die de 50% al overstijgt in bepaalde subpopulaties, neemt de 'impact' van dit probleem opzienbarend toe. Effectieve detectie en succesvolle behandeling zijn nodig om veel cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. Een eenvoudige en effectieve praktijkvoering met praktijkondersteuners en huisartsen geschoold in de detectie en behandeling van risicofactoren als hypertensie, dyslipidemie en diabetes, is de basis voor een succesvolle aanpak van cardiovasculaire ziekte en sterfte in onze westerse samenleving. Daarbij is een constructieve wisselwerking tussen eerste en tweede lijn vanzelfsprekend onontbeerlijk. Hypertensie is een complete, duidelijke en praktische richtlijn die een 'evidence based' basis biedt voor een beter inzicht in deze aandoening, de onderzoeken ernaar en de behandeling.

Deze tweede, herziene druk van de Nederlandse editie bevat diverse vernieuwingen, mede op basis van de voor de praktijk relevante onderzoekgegevens van de afgelopen twee jaar. Deze gegevens hebben tot een aantal nieuwe inzichten geleid. Afgezien van kleine aanpassingen kent de tweede editie daarom drie nieuwe hoofdstukken: hypertensie bij kinderen en ouderen, succesfactoren bij hypertensiebehandeling en therapieresistente hypertensie - adviezen voor de praktijk.