Husserl / druk 1

Husserl / druk 1
Titel: Husserl / druk 1
Bestelnr.: 9789086870028
Prijs : € 18,50
Vorige

Edmund Husserl (1859-1938) is een van de sleutelfiguren in de evolutie van het moderne denken. De verschijning van zijn Logische Untersuchungen bij de aanvang van de twintigste eeuw markeerde het begin van een nieuw filosofisch tijdperk. Het werk legde niet alleen de grondslag voor het zgn. fenomenologische denken, de geweldige invloed ervan deed zich gelden in tal van andere en latere stromingen zoals het existentialisme, de hermeneutiek, het poststructuralisme en het deconstructionisme. Husserl is daarmee de erflater van een lange reeks grote filosofen, logici en psychologen onder wie Frege, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Lewin, Ricoeur, Levinas, Habermas en Derrida.
Dit boek is de eerste omvattende monografie over Husserl in het Nederlands taalgebied. Het vormt een even toegankelijke als gedegen en systematische inleiding tot diens werk en belicht achtereenvolgens Husserls methode, zijn intentionaliteitsbegrip, zijn visie op intersubjectiviteit, zijn ethiek en waardenleer, zijn wetenschapsfilosofie en zijn fenomenologie van de leefwereld Het bevat tevens een biografisch hoofdstuk, een bibliografie van Nederlandstalige artikelen en een uitgebreide inleiding waarin niet alleen de ontwikkeling in Husserls denken op heldere wijze wordt geschetst, maar ook de stand van zaken van de Husserl-Forschung wordt verduidelijkt.
Voortreffelijke monografie over een van de meest invloedrijke filosofen van de twintigste eeuw, wiens werk een keerpunt betekende in de geschiedenis van het moderne denken.
PETER REYNAERT (1958) studeerde filosofie en antropologie in Leuven en Nancy. In 1989 promoveerde hij op een studie over het probleem van de 'Geisteswissenschaften' in de filosofie van Husserl. Hij is als hoofddocent voor Wijsgerige Psychologie en Sociale Filosofie verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde boeken en artikelen over auteurs als Husserl, Rawls, Merleau-Ponty, Searle en over thema's als mensenrechten, rechtvaardigheid, naturalisme en intersubjectiviteit. De andere auteurs, Rudolf Bernet, Ulrich Melle, Hanne Jacobs en Carlo Ierna, zijn allen verbonden aan het Husserlarchief te Leuven.