Tot een volkomen verzoening

Tot een volkomen verzoening
Titel: Tot een volkomen verzoening
Auteur: Kriekaard, J.
Bestelnr.: 9789087181062
Prijs : € 12,95
Vorige
 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

Het Heilig Avondmaal is een groot geschenk van de Heere Jezus. Hetis een maaltijd ter gedachtenis aan Hem en Gods kinderen mogentroost ontvangen door dit sacrament. Misschien zegt het jou nietzoveel omdat het Heilig Avondmaal alleen gehouden wordt voorGods kinderen. Als het avondmaalsformulier gelezen wordt, moetje moeite doen om te luisteren. Misschien ligt het bij jou wel andersen verlang je er juist naar om deel te mogen nemen. Dit boekje isgeschreven voor jullie allebei. Want het Heilig Avondmaal heeft onsallemaal wat te zeggen. Het avondmaalsformulier is een rijke gids:het wijst je de weg naar een goede voorbereiding. Want de Heereverlangt ernaar om Zijn kinderen aan Zijn tafel te zien komen, om tegedenken dat Christus gestorven is tot een volkomen verzoening vanal hun zonden. Door biddend deze overdenkingen te lezen, zal hetavondmaalsformulier meer waarde voor je krijgen.