Chatten: uitdaging of drempel?!

Chatten: uitdaging of drempel?!
Titel: Chatten: uitdaging of drempel?!
Auteur: Groot, Gerda de
Bestelnr.: 9789088501753
Prijs : € 15,90
Vorige

Online hulpverlening sluit aan bij iedereen voor wie internet een vanzelfsprekend middel is in ontmoeting, communicatie en informatievoorziening. Zeker bij indringende ervaringen is hulp via internet voor velen toegankelijker dan de reguliere hulpverlening; de anonimiteit maakt het mogelijk vragen of problemen te bespreken ondanks gevoelens als onzekerheid, schuld of schaamte.

Het succes van online hulpverlening laat zich zien in de vele varianten die er inmiddels zijn; van geprotocolliseerde behandeling tot en met laagdrempelig chatcontact. Chatmetfier.nl richt zich op die laatste vorm, laagdrempelig contact, waardoor juist groepen bereikt kunnen worden die we in de reguliere hulpverlening (nog) niet zien. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die verkeren in foute netwerken, jongeren uit eerculturen en jongeren die te maken hebben met uit de hand lopende ruzies...

Uitdaging of drempel?
X. laat in zijn tekens zien dat hij boos is. Online hulpverlening via chatcontact is direct. De kern van de gesprekken ligt vaak al snel zichtbaar op het scherm. Dat maakt het contact bijzonder, transparant en dynamisch. Omdat het gesprek letterlijk volledig inzichtelijk is, biedt het bovendien ter plekke gelegenheid voor reflectie op het professionele handelen... Een uitdaging!

Deze handleiding biedt, door de beschrijving van het methodisch proces en de uitgewerkte praktijkvoorbeelden, de kans aan professionals en studenten om zich de professionele chatkunst toe te eigenen, eventuele drempels te verlagen en de uitdaging van het online contact met klanten aan te gaan.