Een paspoort voor het Rijk Gods

Een paspoort voor het Rijk Gods
Titel: Een paspoort voor het Rijk Gods
Auteur: Kurvers, Rob
Bestelnr.: 9789089722140
Prijs : € 17,90
VorigePlaats in winkelwagentje

Dr. Rob Kurvers
Een paspoort voor het Rijk Gods
Preken voor het jaar B 

Een paspoort is een kostbaar bezit. Het is niet alleen het bewijs van je identiteit; je kunt er ook je eigen beperkte wereld mee verruimen door grenzen over te gaan. Dat wil ook de Bijbel met ons doen: grenzen overschrijden! Van Egypte naar het Beloofde Land, van Palestina naar de Grieks-Romeinse wereld, van onze 'eigen wereld' naar het Rijk Gods. Met zijn Evangelie rijkt Marcus ons daartoe een paspoort aan: het opent voor ons de nieuwe?Weg, die Christus voor ons is.
Door de evangelieteksten te leggen op de dag van vandaag laat Rob Kurvers zien, hoe actueel en helend Jezus' Blijde Boodschap nog altijd voor ons is. Via zijn ruim 50-jarige pastorale en catechetische ervaring in de Randstad hebben zijn overwegingen zoveel inspiratie opgedaan, dat zij ons kunnen helpen om in dit 'paspoort naar het Rijk Gods' onze eigen pasfoto terug te vinden. 

Dr. Rob Kurvers, emerituspastoor te Den Haag, werd in 1967 priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. Hij studeerde Liturgie en Kerkelijk Recht te Rome en deed zijn pastorale ervaring op zowel in het onderwijs als in het basispastoraat, voornamelijk in de regio Den Haag. Eerder verschenen van zijn hand Op de Pelgrimsweg van het geloof, preken voor het jaar C en In het voetspoor van de Messias, preken voor het jaar A.