IJsselmeergebied

IJsselmeergebied
Titel: IJsselmeergebied
Auteur: Palmboom, Frits
Bestelnr.: 9789460042980
Prijs : € 29,50
VorigePlaats in winkelwagentje

Het IJsselmeer is de binnenzee van Nederland:een weidse ruimte met vele gezichtenen een bewogen geschiedenis, die grotendeelsschuilgaat achter hoge dijken. Tot deaanleg van de Afsluitdijk was het een openzeearm, met eb en vloed, met zout en zoetwater en af en toe een watersnood. Dezezeearm was de levenslijn voor Amsterdam,totdat door verzanding de neergang inzette.In de afgelopen eeuw was het IJsselmeertoneel van een heroïsch landaanwinningsproject:de aanleg van de IJsselmeerpolders,aanvankelijk als landbouwareaal, later ookvoor stedelijke bewoning, natuurontwikkelingen recreatie. Het gebied moest zichzelfsteeds opnieuw uitvinden.'IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief'brengt het IJsselmeergebied in kaart vanuitverschillende invalshoeken: geomorfologie,geschiedenis, planologie en economie. Hetboek onderzoekt ruimtelijke karakteristiekenen presenteert ontwerpvoorstellen voor detoekomst. De dynamiek van de metropoolregiowaarmee het gebied is vergroeid, hetstagnerende ecosysteem, de gevolgen vande klimaatverandering en de recreatiedrukworden hierbij in overweging genomen.De tekeningen, kaarten en foto's in het boekzijn niet louter illustraties, maar vormeneen wezenlijk onderdeel van het betoog: ze'beschrijven' het landschap zoals het ooitwas, nu is en nog kan worden.