Hoogbegaafde kinderen / d

Hoogbegaafde kinderen / d
Titel: Hoogbegaafde kinderen / d
Auteur: Daeter, Ben
Bestelnr.: 9789461531285
Prijs : € 19,95
Vorige

In ons land komen ongeveer 40.000 hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs voor, en slechts voor ongeveer 3500 van hen is er passend onderwijs gerealiseerd. Dit is een ernstige tekortkoming, want deze kinderen hebben immers voor hun optimale ontwikkeling recht op een voor hen geschikt onderwijsaanbod. Dat betekent een uitdaging voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen, gesteunddoor de overheid. Het is een misverstand dat deze kinderen zich op school toch wel redden. Hoogbegaafde kinderen kunnen in het gewone onderwijs vaak niet goed mee en gaan zelfs onderpresteren. Zij denken, leren en handelen essentieel anders en om die reden vragen zij dan ook om een andere opvoedkundige en onderwijskundige aanpak. Aparte Leonardoklassen binnen het gehelereguliere onderwijs zijn dan ook zeer aan te bevelen. In dit boek wordt veel informatie verschaft over dit soort onderwijs: bestaansrecht, typering, inhoud, organisatie, acceptatie en suggesties hoe dit onderwijs op een eigen school te realiseren.Naast het belang voor de kinderen zelf is het voor de gehele Nederlandse samenleving van grote betekenis dat talenten ten volle benutworden, zodat ons land mondiaal een vooraanstaande rol kan blijven vervullen en zich als kennisland kan profileren en kennis en kunde kan exporteren.Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweesten heeft de verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Alsonderwijskundige is hij er altijd bezorgd over geweest of juist ookhoogbegaafde kinderen in ons onderwijs wel voldoende tot hunrecht komen.