Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
Titel: Kwaliteitszorg
Auteur: Foendoe Aubel, Gwendell
Bestelnr.: 9789462363786
Prijs : € 21,50
Vorige

Deze uitgave binnen de reeks ZorgBasics biedt een raamwerk om kwaliteitszorg te benoemen en te begrijpen. Puntsgewijs wordt veel praktische informatie gegeven. Deel I beschrijft algemene uitgangspunten en begrippen. In deel II worden verschillende elementen van kwaliteitszorg in huidig perspectief belicht. Deel III biedt inzicht in de verschillende belanghebbenden en hun bedoelingen. In deel IV staat de kwaliteitskringloop centraal. Deel V geeft een overzicht van een aantal (nieuwe) kwaliteitswetten. 

Specifiek in deze druk wordt de grote rol van de verzekeraars en overheid met betrekking tot zorginstellingen besproken. Het contracteren van geďntegreerde zorg via diagnose behandeling combinatie, zoals ketenzorg en zorgpaden bij instellingen, wordt behandeld. Verder worden recentere ontwikkelingen besproken die aan kwaliteitszorg raken, zoals directe toegankelijkheid paramedici, prestatie-indicatoren, lean in de zorg en kwaliteitsbevorderende instrumenten. 

De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het HBO en voor professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden. 

Gwendell Foendoe Aubčl is docent kwaliteitszorg en onderzoeksvaardigheden aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Haagse Hogeschool. Verder is hij gastdocent op verschillende hogescholen.