Basisboek ondersteuning aan mensen met e

Basisboek ondersteuning aan mensen met e
Titel: Basisboek ondersteuning aan mensen met e
Auteur: Nijgh, Lida; Bogerd-van den rink, Mirjam
Bestelnr.: 9789462365339
Prijs : € 38,95
VorigePlaats in winkelwagentje

In Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking wordt de hedendaagse visie beschreven op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen van ondersteuning en de methoden die hierbij ingezet kunnen worden. Ook zijn er verdiepende hoofdstukken met belangrijke thema's uit het werkveld, waaronder methodisch werken, kwaliteit en werken als professional in een professionele organisatie. 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk
Deze tweede druk is geheel herzien en geactualiseerd. Ook is een hoofdstuk toegevoegd over kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. 

Website met extra materiaal
Op www.basisboekondersteuningaanmensenmeteenverstandelijkebeperking.nl vind je onder andere begrippenlijsten, oefenopgaven voor studenten, en powerpoints en tentamenvragen voor docenten.
Doelgroep 

Het boek is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs, maar is ook geschikt als naslagwerk voor professionals in het werkveld. Daarnaast geeft het boek andere betrokkenen, zoals familie van mensen met een verstandelijke beperking, meer zicht op wat er speelt in de ondersteuning van deze mensen.
Auteursinformatie 

Lida Nijgh is orthopedagoog en was lang werkzaam als gedragsdeskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel werkt ze als docent in het hoger beroepsonderwijs. 

Mirjam Bogerd is orthopedagoog en heeft als begeleider en gedragsdeskundige ervaring in de zorg voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. 

Aart Bogerd werkte als begeleider, leidinggevende en bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking. Hij is nu toezichthouder in de gehandicaptenzorg en jeugdpsychiatrie. Ook is hij als adviseur actief op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Liefhebbers van dit artikel kochten ook:

Inleiding in de psychologie voor verplee   Psychiatrie in de verpleegkunde   Gezondheidsbevordering en zelfmanagement   De verpleegkundige als communicator
Inleiding in de psychologie voor verplee
Dijkstra, Pieternel / Smeets, Bianca
  Psychiatrie in de verpleegkunde
Nevid, Jeffrey S.; Rathus, Spencer A.; G
  Gezondheidsbevo- rdering en zelfmanagement
Sassen, Barbara
  De verpleegkundige als communicator
Have, Elsbeth C.M. ten; Gortworst, Ruud;
€ 25,95
  € 66,50
  € 58,95
  € 39,95