LEKA (Leuvense eenzaamheidsschaal voor k

LEKA (Leuvense eenzaamheidsschaal voor k
Titel: LEKA (Leuvense eenzaamheidsschaal voor k
Auteur: Luc, Goossens
Bestelnr.: 9789462925564
Prijs : € 61,80
Vorige

De Leuvense Eenzaamheidsschaal voor Kinderen en Adolescenten (LEKA) is het enige meetinstrument in het Nederlandse taalgebied dat specifiek is ontwikkeld om eenzaamheid te meten bij jongeren (tussen 10 en 19 jaar). Dit zelfrapportage-instrument vormt daardoor een belangrijke aanvulling op bestaande metingen van eenzaamheid die specifiek bedoeld zijn voor gebruik bij volwassenen en bejaarden. De LEKA meet eenzaamheid in de relatie met de ouders, eenzaamheid in de relaties met leeftijdgenoten, negatieve houding tegenover alleen zijn en positieve houding tegenover alleen zijn. De vragenlijst laat psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters toe om sociale en emotionele problemen en met name eenzaamheid vast te stellen bij jongeren. In de handleiding worden de uitgangspunten en theoretische achtergrond van het instrument uitgebreid beschreven. De verschillende stappen in de constructie van de vragenlijst worden toegelicht. De handleiding bevat ook duidelijke instructies voor afname en scoring en een set van normtabellen die gebaseerd zijn op 10.000 kinderen en adolescenten uit Vlaanderen en 800 kinderen en adolescenten uit Nederland. De betrouwbaarheid, factorstructuur en correlaties met verwante en niet-verwante instrumenten werden uitgebreid onderzocht in een hele reeks van studies over een lange periode (1993 tot 2012). Uit dit onderzoek blijkt dat de LEKA een zeer degelijke meting is van eenzaamheid bij jongeren.