In dialoog over ouderschap bij ziekte en

In dialoog over ouderschap bij ziekte en
Titel: In dialoog over ouderschap bij ziekte en
Auteur: Tielen, Lucia; Beneken genaamd Kolmer, D
Bestelnr.: 9789463011099
Prijs : € 17,50
VorigePlaats in winkelwagentje

Gezinnen met een gezinslid dat langdurige ziek is en zorg nodig heeft krijgen vaak te maken zijn met zorgprofessionals zoals huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, pedagogen, zorgconsulenten, helpenden of verzorgenden. Vaak botsen hierbij opvattingen over wat goed ouderschap bij ziekte en zorg eigenlijk is. Dit boek biedt een gespreksmodel om in dialoog betekenissen van ouderschap te ontdekken.Dit boek probeert een brug te slaan tussen de familiale en professionele wereld en introduceert een gespreksmodel over goed ouderschap bij ziekte en zorg. Het model vertrekt vanuit 'de dialoog' tussen ouders en professionals. In een dialoog gaat het om het voeren van een gesprek. Een echt gesprek met vrije gedachtewisselingen en zonder waardeoordelen. Via die weg kunnen er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet ontstaan. Een praktisch boek voor studenten en professionals in zorg en welzijn, met voorbeelden uit de praktijk, een lijst met do's en don'ts in de communicatie met ouders, reflectievragen en opdrachten.Drs. Lucia Tielen is sociaal pedagoog en ondernemer in de gezondheidssector. Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg aan de Haagse Hogeschool en opvoedingsfilosoof. Samen publiceerden zij eerder 'Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg' (Eburon, 2015), over uiteenlopende opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over wat goed ouderschap is.