Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid

Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid
Titel: Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid
Auteur: Vries, Peter de
Bestelnr.: 9789463173346
Prijs : € 25,00
VorigePlaats in winkelwagentje

Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt bijaan een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen. Daarmeeis samenwerken met ouders onderdeel van de primaire taakvan de school. Het is daarom van belang dat leraren wetenwat ertoe doet in die samenwerking met ouders en in staatzijn die goed vorm te geven en uit te voeren.Peter de Vries laat in dit boek zien hoe je die samenwerking metouders kunt vormgeven. Met als doel de verantwoordelijkheidvoor de eigen ontwikkeling bij de leerling te vergoten. Of hetnu om basisonderwijs of voortgezet onderwijs gaat.Met dit implementatieboek voor effectieve en efficiënteouderbetrokkenheid in de hand is elke school zelf instaat ouderbetrokkenheid te versterken volgens logischestappen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en velepraktijkvoorbeelden. De Vries werkt niet vanuit één bepaaldconcept. Dit is vooral een praktisch boek vol met handigemodellen, die ondersteunen om bij alle collega's een cultuurvan ouderbetrokkenheid te creëren.Het is daarbij van belang dat in elke school minstens éénteamlid zich specialiseert in de samenwerking met oudersen het team daarin meeneemt. Peter de Vries werkt deingrediënten uit die deze specialisten nodig hebben om hunrol goed te kunnen vervullen. Maar ook voor de andere lerarenen de schoolleiding is het goed om kennis te nemen van ditboek, want samenwerken met ouders doe je als team!