A new cup of t - social work in innovati

A new cup of t - social work in innovati
Titel: A new cup of t - social work in innovati
Auteur: Verhaar, Kees; Berk, Martin; Bergh, Jane
Bestelnr.: 9789491743610
Prijs : € 35,00
VorigePlaats in winkelwagentje

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisatiesleidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategischbeleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenendie vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen. Al deze uitdagingenvertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals.In de dagelijkse praktijk wordt in dit verband vaak over het T-profiel gesproken, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. Maar biedt het T-profi el voldoende toerusting om de transformatie in het sociaal domein te realiseren? Dit boek opent met een analyse, waaruit blijkt dat alleen werken volgens de 'T' te beperkt is. Dit boek staat onder meer stil bij de uitdagingen die de veranderingen in het systeem, in de relatie professional-burger en ook die in de dagelijkse uitvoering aan de professional stellen.Dit boek gaat over social work in innovation. Onder 'social work' worden alleberoepen binnen het sociaal domein geschaard. De term 'in innovation' geeftaan dat het gaat om fundamentele veranderingen en dat die nog steeds volopbezig zijn. Vooraanstaande auteurs reiken handvatten aan op het gebied van depresentie-benadering, leren innoveren, morele oordeelsvorming, het werken metwethouders, omgaan met de regels en hun rek, burgerkracht en de eigen passievan een ieder die op het sociaal domein actief is.Met deze handvatten kunnen de professionals de uitdagingen van het systeemin verandering tegemoet treden. De lessen uit dit boek helpen hen om eenbelangrijke stap te zetten in de richting van het persoonlijk meesterschap waarnaar ze in combinatie met een leven lang leren, werken en refl ecteren toe zouden moeten groeien.