Het zakboek voor vertrouwenspersonen

Het zakboek voor vertrouwenspersonen
Titel: Het zakboek voor vertrouwenspersonen
Auteur: Visser, Anke
Bestelnr.: 9789491806902
Prijs : € 16,95
Vorige

Ben jij de vertrouwenspersoon in jouw schoolorganisatie? Dan ben je een van de uitvoerders van het Klachtrecht.
Vertrouwenspersonen zijn de begeleiders van ouders, leerlingen en medewerkers met klachten. Deze betreffen de schoolorganisatie, gebrek aan communicatie vanuit de school(leiding), onzorgvuldige begeleiding, strafmaatregelen, (cyber)pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enzovoort.
De vertrouwenspersoon neemt alle klachten serieus en zorgt ervoor dat die niet blijven smeulen of escaleren, maar volgens correcte routes worden opgepakt, zodat de klager gehoor vindt en de kwestie naar tevredenheid wordt opgelost.
Vertrouwenswerk vraagt effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Daar kun je wel wat steun bij gebruiken. Het zakboek voor vertrouwenspersonen is een praktisch naslagwerk vol belangrijke do's en don'ts. Een handzame uitgave voor vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om steeds 'op zak' te hebben.